Modernizácia vykurovania objektov v areáli SL SLOVAKIA a.s.

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. týmto zverejňujeme Výzvu na predloženie cenovej ponuky na "Modernizáciu vykurovania objektov v areáli SL SLOVAKIA, a.s.

Uchádzači si môžu podklady k VO stiahnuť na nasledovných odkazoch:

 Vyzva na predlozenie ponuku_vykurovanie_SL Slov...

 Priloha c. 2 Vyzvy_ZoD_vykurovanie_SL Slovakia.pdf

 Priloha c. 3 Vyzvy_PD_VV_vykurovanie_SL Slovaki...